הפרויקטים שלנו

:סוג הפרויקט
קבוצת רכישה
:כמות הדירות
8
:סטטוס
בתכנון
:אדריכל
עודד לביא
:סוג הפרויקט
התחדשות עירונית
:כמות הדירות
30
:סטטוס
לקראת קבלת היתר
:אדריכל
עודד לביא
:סוג הפרויקט
התחדשות עירונית
:כמות הדירות
27
:סטטוס
בתכנון
:אדריכל
עודד לביא
:סוג הפרויקט
התחדשות עירונית
:כמות הדירות
28
:סטטוס
בביצוע
:אדריכל
עודד לביא
:סוג הפרויקט
קבוצת רכישה
:כמות הדירות
8
:סטטוס
בתכנון
:אדריכל
עודד לביא
:סוג הפרויקט
קבוצת רכישה
:כמות הדירות
5
:סטטוס
בתכנון
:אדריכל
עודד לביא
:סוג הפרויקט
קבוצת רכישה
:כמות הדירות
6
:סטטוס
בביצוע
:אדריכל
מאירה מור